Tvořivé dílny
Dodáváme s dokonalým servisem, který zahrnuje ukázku hotových výrobků, zajištění veškerého materiálu, teoretickou průpravu, odborné vedení, případně pomoc s dokončením díla.

Úrověň přizpůsobíme i naprostým začátečníkům, proto s námi spokojeně spolupracují i školy, školky, obce, umělecké školy, galerie, domy dětí a mládeže, ústavy sociální péče a další instituce a jednotlivci
 
 
» Kukuřičné šustí «

» Ozdoby ze slámy «

» Perník «

» Vizovické těsto «

» Kraslice «
» Drátování «

» Včelí vosk «

» Ovčí vlna «

» Korálkování «

» Pedig «
Eva Parásková - PAPERNIK
Dolní Falknov 42
405 45 Kytlice

tel. 604 962 691
mail: eva.paraskova@papernik.cz